4./AR20

Alberts Jacob Ludwig
15.06.1913 – Schleswig
v 00.01.1945 – Radom
Alexander Karl 
05.04.1915 – Hamburg
v 00.01.1945 – Lodz
Andersen Peter
07.03.1917 – Flensburg
v 00.03.1944 – Litin
Blunk Otto
24.03.1921 – Hamburg
v 28.08.1943 – Kolodesi
Bremer Hermann
08.04.1920 – Hamburg
v 00.01.1945 –
Breuer Anton 
15.11.1906 – Linz
v 00.01.1945 – Polen
Derichs Hubert
17.10.1910 – Straeten
v 00.12.1944 – Warschau
Diehl Friedrich
12.07.1915 – Estebrügge
v 00.01.1945 – Lodz
Feddersen Owe
24.09.1919 – Hamburg-Bergedorf
Fox Ernst
24.03.1914 – Clausthal Zellerfeld
Haijek Franz 
29.01.1920 – CSR
v 00.04.1945 –
Hermanns Heinrich
02.12.1915 – Rheydt
24.12.1942 – s.w. Welikije Luki
Hollatz Oskar Jacob
20.11.1916 –
v 00.12.1944 – Rabka
Levermann Johann Dietrich
02.12.1917 – Drangstedt
18.02.1943 – Jenkino
Nehls Herbert
17.12.1914 – Parchim
Neujebauer Richard 
10.04.1921 – Berlin
v 00.08.1944 – Jassy
Norberg Klaus 
16.12.1914 – Hamburg
v 00.03.1944 – Tarnopol
Reck Enno
25.05.1923 – Moordorf
25.01.1943 – Borschanka
Stange Erwin 
26.05.1911 – Hamburg
v 00.01.1945 – Weichselbogen
Vagts Heinrich
15.02.1915 – Lintig
v 00.01.1945 – Lodz
Weidner Franz
03.09.1912 – Hamburg
v 00.01.1945 – Osten
Wild Johannes
29.09.1919 – Kiel
v 00.01.1945 – Liegnitz
Woch Teophil 
10.11.1912 –
v 00.01.1945 – Radom
Zirnig Victor
18.07.1918 – CSR
v 00.01.1945 – Lodz

Start typing and press Enter to search