1./San20

Aust Karl 
17.09.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Warschau
Baer Johannes 
22.07.1903 – Bremen
v 00.02.1943 –
Bartel Karl 
12.09.1894 – Königsberg
v 00.01.1945 – Osterode
Bente Philipp
22.07.1910 – Hamburg
10.10.1941 – Wyborgskaja
Besocke Erhard
10.05.1923 – Bartucki
18.01.1943 – Grodno
Bien Walter 
15.06.1915 – Hamburg
v 00.01.1945 – Ilza
Blessing Karl 
15.03.1913 – Ulm
v 00.07.1944 – Turynka
Bossow Harry
04.05.1910 – Bodstedt
04.04.1944 – Lissonce
Boyens Hermann
13.02.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Branscheid Rolf 
25.03.1917 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Brennenstuhl Karl
05.12.1906 – Weil
v 00.01.1945 – Radom
Buck Rudolf 
21.03.1909 – Hamburg
v 00.03.1944 – Osten
Burmeister Hans 
27.04.1911 – Dodau
v 00.03.1944 – Lemberg
Daniel Hermann
23.02.1911 – Krefeld
07.07.1942 – Tossno
Dippmann Johannes 
29.07.1907 – Hamburg
v 00.01.1945 – Krakau
Dobbertin Willy
20.10.1909 – Hamburg
26.07.1944 – Brieg Res. Lazarett I
Eisenkopf Robert
12.09.1913 – Helgoland
v 00.01.1945 –
Fricke Berend
05.03.1899 – Ostfriesland
v 00.01.1945 – Warschau
Henke Paul 
28.03.1910 – Kienwerda
v 00.01.1945 – Radom
Hessler Johann 
24.04.1912 – Löningen
v 00.12.1942 – Welikije Luki
Hilgert Otto
30.06.1906 – Schleswig
v 00.02.1945 – Warschau
Hoffmann Willi
06.02.1904 – Hamburg
22.12.1942 – Opuchliki
Höfler Max
01.09.1911 – Immendingen
v 00.01.1945 – Przemysl
Hoppe Johann 
10.12.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Krakau
Jebe Carl Heinz
13.06.1909
00.03.1979 – Hannstedt
Jörder Heinrich 
29.05.1906 – Mannheim
v 00.01.1945 – Krakau
Klahn Adolf
29.01.1902 – Flensburg
v 00.03.1944 – Winnitza
Kohrs Heinrich
01.09.1921 – Hamburg
11.02.1943 – Nowo-Ssokolniki
Kroll Heinz Joachim
20.07.1913 – Hamburg
v 00.09.1943 – Rosslawl
Küchelmann Ernst 
08.04.1910 – Hamburg
v 00.07.1944 – Turynka
Lebendig Alfons
27.01.1909 – Eilendorf
v 00.11.1944 – Warschau
Lommer Ferdinand
17.04.1914 – Miltach
v 00.01.1945 – Ilza
Mahnke Arthur
03.07.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Mähr. Ostrau
Meibohm Hermann
13.01.1916 – Hamburg
v 00.12.1944 – Dublin
Meiners Diedrich 
26.07.1903 – Oldenburg
v 00.01.1945 – Warschau
Mindermann Wilhelm 
14.02.1911 – Bremen
v 00.02.1945 – Osten
Poll Albert
04.12.1916 – Hamburg
v 00.01.1945 – Polen
Schemel Max 
15.02.1897 – Plauen
v 00.01.1945 –
Schenk Paul 
13.11.1911 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Schuppank Fritz 
01.02.1912 – Nittritz
v 00.01.1945 – Nittritz
Spiegel Kurt
27.07.1911 – Krefeld
v 00.03.1944 – Lemberg
Steen Otto
29.01.1913 – Hamburg
v 00.00.1945 – Warschau
Stoltz Ludwig
26.12.1907 – Hamburg
v 00.01.1945 – Ilza
Tramann Hermann Dietrich
28.11.1923 – Altenbineken
20.12.1942 – s.w. Welikije Luki
Treiber Rudi
23.11.1913 – Bechstedtstraß
02.05.1944 – Lemberg
Vohs Robert 
21.02.1905 – Bargerhorst
v 00.01.1945 – Krakau
Wulf Hans 
22.02.1910 – Hamburg
v 00.07.1944 – Turynka

Start typing and press Enter to search