1./KrKwZug20

Becker Kurt
04.03.1913 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Becker Walter
05.08.1907 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Brandner Hans
10.01.1913 – Quickborn
v 09.02.1945 – Roggendorf
Bruhn Heinrich Nikolaus
30.07.1910 – Hamburg
08.11.1941 – Sadnewa-Nowinka
Bumiller Franz
v 21.01.1945 – Pabianitz
Buschbeck Walter
31.01.1904 – Rheda
v 21.01.1945 – Pabianitz
Denckert Gerhard
25.04.1914 – Hamburg
v 00.12.1944 –
Denkert Gerhard
v 18.01.1945 – Kruk
Dummler Georg
28.02.1913 – Hamburg
v 18.01.1945 – Kruk
Flügger Hans Jürgen
18.11.1921 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Fuchs Hermann
v 21.01.1945 – Pabianitz
Heidrich Joachim 
24.09.1911 – Hamburg
v 21.01.1945 – Pabianitz
Hempel Werner
21.01.1906 – Leipzig
v 18.01.1945 – Kruk
Hinz Anton
17.12.1910 – Gutstadt
v 21.01.1945 – Pabianitz
Hoffmann Karl
10.03.1910 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Kaphengst Hans
15.02.1911 – Hamburg
v 18.01.1945 – Kruk
Keysers Willi
26.08.1911 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Luttmer Hans 
15.07.1910 – Hamburg
v 00.02.1945 – Steinau
Marquardt Max
19.04.1921 –
v 18.01.1945 – Kruk
Miehle Hans
25.12.1911 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Minfram Fritz
v 18.01.1945 – Kruk
Muth Otto 
23.09.1912 – Hamburg
v 18.01.1945 – Kruk
Neuhof Willy 
24.09.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Kamienna
Neuhoff Willi
v 18.01.1945 – Kruk
Oden Adolf
09.04.1910 – Buchen
v 18.01.1945 – Kruk
Oker Alfons
v 18.01.1945 – Kruk
Ott Egon
24.09.1922 – Plauen
v 21.01.1945 – Pabianitz
Radecke Heinz
v 21.01.1945 – Pabianitz
Reimers Wilhelm
24.04.1910 –
v 21.01.1945 – Pabianitz
Rohland Peter
v 18.01.1945 – Kruk
Rohwer Reinhardt
16.07.1914 – Breiholz
v 21.01.1945 – Pabianitz
Roland Peter 
14.04.1915 – Velbert
v 00.01.1945 – Kamionka
Rosik Franz
11.01.1912 – Pommern
v 00.08.1943 – Kiew
Roxel Robert
v 21.01.1945 – Pabianitz
Runde Rudolf
v 21.01.1945 – Pabianitz
Sander Otto
v 26.01.1945 – Krotoschin
Schacht Heinrich
v 21.01.1945 – Pabianitz
Schlömer Hinrich
15.07.1922 – Rerichmoor
v 21.01.1945 – Pabianitz
Schwarz Walter
20.03.1923 – Ebingen
v 21.01.1945 – Pabianitz
Schwertfeger Fritz
17.05.1912 –
v 17.01.1945 – Pabianitz
Schwieger Rudolf 
16.03.1910 – Hamburg
v 21.01.1945 – Pabianitz
Siegmann Werner 
11.06.1920 – Sulongen
v 09.02.1945 – Roggendorf
Stankewicz Leonhard
v 21.01.1945 – Pabianitz
Steiner Josef
v 21.01.1945 – Pabianitz
Sucksdorf Niko
v 17.01.1945 – Opotschno
Tewes Rudolf 
28.02.1913 – Hamburg
v 00.02.1945 – Zielenzig

Start typing and press Enter to search