1./kl.KwKol20

Abegg Werner
25.03.1920 – Hamburg-Altona