Kampfschule20

Abegg Werner
25.03.1920 – Hamburg-Altona
15.05.1995
Aulenbach Friedrich
24.09.1909 – Bremen
v 00.04.1945 – Wollin
Bamberg Otto
12.11.1909 – Medewitz
v 00.04.1945 – Fürstenwalde
Bauer Heinrich
02.12.1920 – Unterfranken
v 00.01.1945 – Radom
Behnke Jonny
19.05.1924 – Hamburg
v 00.12.1944 – Konski
Berner Hans
20.06.1911 – Hamburg
v 00.04.1945 – Seelow
Böhmer Conrad
21.01.1926 – Berlin
v 00.01.1945 – Krakau
Boye Leo
27.07.1906 – Hamburg
v 00.07.1944 – Kurzany
Brandes Friedrich
25.04.1924 – Mascherode
v 00.01.1944 – Sowjetunion
Breuer Klaus
28.04.1918 – Stade
v 00.06.1944 –
Deutsch Fritz
22.08.1908 – Jockgrim
v 00.12.1944 – Warschau
Doppel Franz
01.06.1905 – Düsseldorf
v 00.01.1945 – Radom
Fiedler Max
28.07.1907 – CSR
v 00.04.1945 – Seelow
Gayk Gustav
28.05.1898 – Gelsenkirchen
v 00.02.1944 – Sowjetunion
Grüner Kurt
07.07.1914 – Dortmund
v 00.01.1945 – Radom
Hanika Engelbert
02.04.1911 – CSR
v 00.02.1944 – Winnitza
Heinz Nikolaus
13.06.1906 – Arzfeld
v 00.11.1944 – Kielce
Hobrecht Aloys Ludwig
31.12.1916 – Gieboldehausen
16.12.1943 – Borrisow Kriegslazarett1/626
Hochmuth Franz
09.04.1909 – CSR
v 00.01.1945 – Glogau
Jakob Horst
20.12.1908 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Klostermann Guenter
04.03.1926 – Wilhelmshaven
v 00.12.1944 – Radom
Koblitz Kurt
11.02.1911 – Schleswig-Holstein
v 00.03.1944 – Skala
Koopmann Erwin
01.01.1900 – Oldenburg
08.11.1943 – Ulschka
Köthe Justus
04.05.1917 – Neumorschen
v 00.02.1944 – Kamenez-Podolsk
Kühbauch Fritz
10.01.1915 – Augsburg
v 00.12.1944 – Polen
Kuhn Erich
09.04.1920 – Berlin
v 00.01.1945 – Krakau
Kühne Herbert
09.04.1918 – Magdeburg
v 00.03.1944 – Ukraine
Lichtenauer Friedrich
16.10.1910 – Hamburg
v 00.03.1945 – Baranow
Lohl Hans
24.03.1925 – Hamburg
v 00.01.1945 – Kielce
Maurer Franz
22.01.1923 – Gottenheim
v 00.12.1944 –
Mayer Karl
30.06.1923 – Österreich
v 00.12.1944 – Deba
Mehring Rudolf
21.08.1908 – Regensburg
v 00.01.1945 – Konski
Micek Walter
20.06.1914 – Nordhorn
v 00.02.1945 – Glogau
Müller Felix
22.09.1911 – Luxemburg
v 00.01.1945 – Konski
Müller Werner
06.11.1916 – Lübeck
v 00.02.1945 – Glogau
Öhlrich Hans
22.02.1917 – Hamburg
v 00.03.1944 – Berditschew
Orlowsky Henry
22.11.1908 – Bremen
Papendorf Franz
24.07.1914 – Hamburg
v 00.03.1944 – Tarnopol
Pinnau Herbert
24.07.1912 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Plünnecke Otto
27.11.1913 – Klein Ilsede
14.12.1943 – Radtschenki
Pothast Wilhelm
04.02.1920 – Mülheim
v 00.03.1945 – Spremberg
Richter Kurt
19.08.1906 – Hamburg
v 00.01.1945 – Radom
Robrahn Rudolf
09.05.1909 – Hamburg
v 00.01.1945 – Konski
Roosen Karl
12.10.1912 – Kempen
v 00.03.1944 – Chmelnik
Schlösser Hans
05.08.1912 – Brandenburg
v 00.03.1944 – Ramme
Schraag Emil
08.06.1916 – Stuttgart
v 00.12.1944 – Ostpreußen
Schulze Friedrich
18.11.1908 – Dedendorf
v 00.03.1945 –
Schütte Karl
27.07.1905 – Hamburg
v 00.01.1945 – Konski
Schwandt Erich
10.04.1908 – Remscheid
v 00.01.1945 – Krakau
Schwenk Hans Ulrich
25.03.1926 – Münsingen
v 00.01.1945 – Radom
Sorgalla Gustav
20.05.1906 – Böhnshausen
v 00.03.1945 – Tempelburg
Stumpf Hans
02.07.1916 – Hargesheim
v 00.03.1944 – Ukraine
Szymkowiak Leo
03.04.1915 – Wanne-Eickel
v 00.03.1944 – Winnitza
Tegtmeier Albert
29.03.1906 – Hannover
v 00.01.1944 – Sowjetunion
Thielking Willi
24.09.1927 – Schönfeld
v 00.04.1945 –
Usadel Karl
25.06.1909 – Hamburg
v 00.04.1945 – Berlin
Wiechmann Henri
21.10.1910 – Hamburg
v 00.01.1945 – Konski

Start typing and press Enter to search